Sıkça Sorulan Sorular

Psikoteknik Belgesini Kimler Almak Zorunda
Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı Karayolları Trafik yönetmeliği madde-79; kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçları işleyen sürücüler 4 sayılı Cetvel ’de tanımlanan usül ve esaslara uygun olarak, Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzman Muayenesi yapılır. Ayrıca ek olarak 66 yaşından gün almamış olmanız gerekmektedir.
Psikoteknik Değerlendirme Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde -34e’ye göre Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin her 5 yılda bir almaları şarttır.
Psikoteknik değerlendirmeden sonra kart, belge veya herhangi bir nüsha veriliyor mu?
Hayır.
Teste tabi tutulan şoförler girdikleri testlerin sonucunda yetkili psikoloğun yeterli onayı ve psikiyatri muayenesinden sonra yine yeterli sonucu alan şoförler, 1 hafta içerisinde il sağlık müdürlüğünün onayının ardından e-devlet sisteminde görebilirsiniz.
Psikoteknik Değerlendirme için gerekli evraklar nelerdir?
Teste tabi tutulacak kişilerin randevularına gelirken yanlarında sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı getirmeleri gerekiyor. Fotoğraf istenmemektedir.
Psikoteknik değerlendirme Ücreti ne kadar?
Psikoteknik değerlendirme ücreti her sene Sağlık Bakanlığı Tarafından belirlenir.
Test sürecinde nelerle karşılaşacağım?
- Öncelikle kurumumuzda Viyana Trafik Test Sistemi kullanılmaktadır. Toplam 9 testtir. Bunlar;
1. GÖRSEL SÜREKLİLİK
2. GÖRSEL BELLEK
3. TEPKİ HIZI VE KALİTESİ
4. KİŞİLİK İLE İLGİLİ KİŞİLİK YAPISI ENVANTERİ
5. İKİLİ İŞLEM BECERİSİ(GÖRÜŞ AÇISI&KOORDİNASYON)
6. HIZ MESAFE ALGILAMA
7. MUHAKEME
8. SÜREKLİ DİKKAT VE PROBLEM ÇÖZME
9. DİKKAT DÜZEYİ
Bu testlerden başırılı olan kişiler yeterli olarak kurum psikologlarımız tarafından onaylanmaktadır.
Peki Psikiyatri muayenesi zorunlu mu, kaç gün içerisinde gitmeliyim ?
Evet, psikiyatri muayenesi zorunludur. Psikiyatri muayenesi olmadan belgeniz oluşturulamaz ve girdiğiniz testin tek başına bir geçerliliği yoktur. 30 gün içerisinde psikiyatri muayenesi olmalısınız aksi takdirde tekrar teste tabi tutulur ve ücret ödersiniz.
BAŞKASININ YERİNE TESTE GİREBİLİR MİYİM(BABA,ÇOCUK,EŞ ) ?
- Başkasının adına kesinlikle teste alınamaz ve rapor düzenlenemez.
Teste girmeden Psikoteknik Belgesini veremez misiniz?
Hayır. Teste girilmeden ve psikiyatri muayenesi olmadan alınmış belgeler geçersizdir.
YUKARI