Psikoteknik Raporu Nedir ?

Truva Psikoteknik

Psikoteknik Raporu
Truva Psikoteknik

Psikoteknik Raporu Nedir

Psikoteknik belgesi, raporu kimler için zorunludur. Hangi durumlarda kimler tarafından, hangi testler uygulanarak alınır.

Ticari araç sürücülerinin alması gerekenp psikoteknik belgesi, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanması gereken minimum 1 saat süren bir değerlendirme sistemidir.

Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı Karayolları Trafik yönetmeliği madde-79; kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçları işleyen sürücüler 4 sayılı Cetvel ’de tanımlanan usül ve esaslara uygun olarak, PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME ve PSİKİYATRİ UZMAN MUAYENESİ yapılır.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde -34e’ye göre Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin her 5 yılda bir Psikoteknik belgesini alması şarttır.

Belgeyi almak için gelen kişilerin yanlarında Sürücü Belgesi ve Nüfüs Cüzdanı ile gelmeleri gerekmektedir. Belge sadece kişilere özel olarak verilmektedir.

Uygulanan Testler

Kurumumuzda Viyana Trafik Test Sistemi kullanılmaktadır. Testlerin toplam süresi minimum 1 saattir. Toplam 9 testtir. Bunlar;
1. GÖRSEL SÜREKLİLİK
2. GÖRSEL BELLEK
3. TEPKİ HIZI VE KALİTESİ
4. KİŞİLİK İLE İLGİLİ KİŞİLİK YAPISI ENVANTERİ
5. İKİLİ İŞLEM BECERİSİ(GÖRÜŞ AÇISI&KOORDİNASYON)
6. HIZ MESAFE ALGILAMA
7. MUHAKEME
8. SÜREKLİ DİKKAT VE PROBLEM ÇÖZME
9. DİKKAT DÜZEYİ

YUKARI